Vacatures

Het Fellowship Netwerk zoekt SEH artsen KNMG voor  fellowship posities

Locaties ETZ, Isala en OLVG

Het Fellowship Netwerk heeft elk jaar vacatures voor posities als fellow in ETZ (Tilburg), Isala (Zwolle) en in OLVG (Amsterdam). De startdatum van de fellowships plaatsen wisselt.

Op dit moment is er een concrete vacature voor een fellow in het OLVG. De beoogde startdatum van dit fellowship is 1 december 2023. Brieven kunnen naar mevr. Femke Geijsel – f.e.c.geijsel@olvg.nl De sluitingsdatum voor deze vacature is 20 augustus 2023

Functieomschrijving

U werkt als volwaardig SEH arts KNMG in een fellowship constructie gedurende 2 jaar aan uw eigen groei. In die periode ontwikkelt u zich van SEH arts KNMG tot SEH arts op het niveau van een medisch specialist Spoedeisende geneeskunde, waarmee u voldoet aan alle eisen van het recent geschreven 5-jarige opleidingsplan

Het fellowship

Tijdens dit 2-jarig fellowship wordt u uitgebreid begeleid en ondersteund door middel van coaching en mentoring op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Voorkomende medisch inhoudelijke lacunes worden opgevuld, het kennisniveau wordt aanzienlijk verdiept, en u wordt in staat gesteld in alle competenties te groeien. Het fellowship valt onder het Fellowship Netwerk, en het in detail uitgewerkte fellowship plan is te vinden op deze website (https://fellowshipnetwerk.com/opleidingsplan/)

Sinds 2019 verzorgen het Isala en OLVG in Nederland gezamenlijk het Fellowship Spoedeisende Geneeskunde, na een pilot project in OLVG. Sinds 2020 is het ETZ aangesloten. Deze 3 ziekenhuizen zijn verenigd in het Fellowship Netwerk. Samenwerking, uitwisseling en gezamenlijke nascholingsdagen zorgen voor een solide, consistent en kwalitatief gewaarborgd fellowship. Momenteel wordt er gewerkt aan een accreditatie van de NVSHA.

Wij zoeken

SEH artsen KNMG (met liefst 6 maanden werkervaring) als SEH arts voor een bijzondere functie waarin naast het klinische werk professionele groei een grote rol krijgt.

Wij bieden

  • Een contract van 2 jaar. U wordt gelijk de andere leden van de vakgroep SEH betaald. Uw klinische ondersteuningstijd wordt volledig ingezet voor uw eigen groei en ontwikkeling. Coachingsdiensten op de vloer maken hier een belangrijk deel van uit.
  • Intensieve begeleiding door fellowship team op iedere locatie. Uitwisseling mogelijk.
  • Coaching door rolmodellen SEH arts KNMG. Coachingsdiensten en coaches zijn toegespitst op individuele behoeften. 

Specifieke informatie over de ziekenhuizen, de begeleiders en coaches en het fellowship vind u op fellowshipnetwerk.com Voor informatie en reactie op de posities kunt u contact opnemen met:

  • ETZ: Marion Schaap, m.schaap@etz.nl
  • Isala: Sander Manders, s.manders@isala.nl
  • OLVG: Femke Geijsel, f.e.c.geijsel@olvg.nl

%d bloggers like this: