OLVG

FN Fellowship Netwerk Amsterdam DEF

Ziekenhuis en SEH

OLVG is een binnenstadsziekenhuis met 2 locaties, Oost en West, waarbij Oost de opleiding locatie voor SEG is. Over beide locaties worden 80.000 patiënten per jaar gezien waarin veel patiënten groepen vertegenwoordig zijn. Het is een diverse populatie met een divers ziekte aanbod en met de uitzondering van groot trauma, komt alle pathologie regelmatig langs. In Oost word met name ervaring opgedaan met toxicologie, ouderenzorg, cardiologie, critical care en kindergeneeskunde (met een kinderSEH) en opleiden, terwijl in West de focus ligt op traumatologie met bijkomende procedures (PSA), psychiatrie en neurologie.

De SEH in OLVH heeft historisch veel draagvlak in het ziekenhuis en de medische staf door de positionering middenin de stad en korte aanrijtijden voor de ambulances. Dit heeft geleid tot een prettige werksfeer op de SEH, met de SEH arts in the lead en andere medische specialisten laagdrempelig betrokken bij de zorg op de SEH. De SEH is de centrale plaats in het ziekenhuis waar alle acute zorgstromen bij elkaar komen. Effectieve samenwerking met de ICU en SEH resulteert in gewaarborgde kwalitatieve opvang van kritiek zieke patiënten op beide locaties. De kinderSEH waarborgt kwalitatieve, veilige en angst- en pijnvrije zorg voor alle kinderen op de SEH door een nauwe samenwerking tussen SEH artsen en kinderartsen. De zorg voor de laagcomplexe patiënt wordt autonoom verzorgd door verpleegkundig specialisten, waardoor de SEH staf focus houdt op zorg voor complexe en kritiek zieke patiënten. 

De SEH is gezegend met een autonoom functionerende verpleegkundige staf met eigen aandachtsgebieden en expertise en met een krachtige focus op opleiden. 

Ook worden er op de SEH AIOS SEG, verpleegkundige specialisten, HAIO’s en co-assistenten opgeleid, terwijl er een sterke ondersteuning is van ANIOS SEH.

image

Patientenzorg 

Tijdens het fellowship werkt u op de SEH van OLVG en bent u samen met uw collega SEH-artsen verantwoordelijk voor de zorg voor de unieke Amsterdamse patiëntenpopulatie die de 2 locaties SEH van OLVG bezoekt, en daarmee ook voor het personeel, de opleiding en kwaliteit van zorg op de SEH. 

U bent tijdens uw diensten eindverantwoordelijk voor de zorg op de SEH en daarbij hoofdbehandelaar van 80% van de patiënten en medebehandelaar bij de overige patiënten. Naast het leveren van basiszorg op de SEH levert u complexe zorg in de vorm van het geven van regionale anesthesie, verrichten van spoedechografie, opvang en stabiliseren van instabiele patiënten, airway management en de opvang van reanimatie patiënten. 

Vakgroep 

De vakgroep SEH is een vakgroep met ervaren SEH artsen. Door de opzet van de diensten is er regelmatig contact met collega’s uit de vakgroep en zo dient de vakgroep als rolmodellen voor elkaar. Groei van de vakgroep leden is en blijft een duidelijk aandacht en speerpunt van de vakgroep SEH OLVG. Er is specifieke expertise in huis op het gebied van toxicologie, onderwijs, prehospitale zorg, critical care, spoedechografie en kindergeneeskunde. 

Fellowship begeleiding

Het fellowship wordt begeleid door: Femke Geijsel en Jasper Rebel 

Version 2

Femke Geijsel, SEH arts KNMG, FACEM, FRCEM.
Femke is opgeleid in Australië en werkte daar jarenlang als Emergency physician. Zij heeft veel expertise opgedaan in critical care, paediatric emergency medicine en simulatie training. Inmiddels al 3 jaar terug in Nederland, is zij plaatsvervangend opleider SEH in OLVG en schreef zij mee aan het nieuwe 5 jarige curriculum. Ze ontwikkelde en organiseert EM Masterclasses en is getraind als coach. Samen met Jasper Rebel ontwikkelde zij in 2017 het fellowship SEG als pilot voor OLVG. Inmiddels is dit fellowship ondergebracht in het fellowship Netwerk.

IMG_1595

Jasper Rebel, SEH arts KNMG

Jasper is SEH arts en sinds 2014 opleider in OLVG. Samen met Femke schreef hij mee aan het nieuwe 5 jarige curriculum en is de laatste jaren druk bezig geweest met de implementatie hiervan. De SEH van OLVG fungeert al enkele jaren als proeftuin voor onderwijsvernieuwingen en dankzij enkele bijzonder geduldige en gemotiveerde AIOS lijkt dit steeds meer zijn vruchten af te werpen. Het fellowship is hierbij natuurlijk de kers op de taart. Zijn persoonlijke interessegebieden zijn sepsis, spoedechografie en het coachen en begeleiden van professionals in de zorg. 

Coaches (naast Femke Geijsel en Jasper Rebel)

Schermafbeelding 2019-06-02 om 21.20.28.png

Sean Scott, FACEM, FICM
Sean is opgeleid in Australië als Emergency physician en Intensivist. Hij werkte over de hele wereld en is momenteel internationaal actief op het gebied van ECMO. Sean is vanaf het begin als mentor betrokken bij de EM Masterclasses en heeft veel ervaring met opleiden. Vanaf 2019 werkt Sean bij OLVG.  

Zwartsenburg MMS.JPG

Mariska Zwartsenburg

Mariska is de eminence grise van OLVG. Zij combineert het verfijnde vermogen om door mensen heen te kijken met treffende daadkracht als het gaat om het organiseren van de zorg. Haar speciale interesses liggen bij ‘Leren van wat goed gaat in de zorg’, opleiden, critical care, het verbeteren van de zorg door introductie van verpleegkundig specialisten, en de ontwikkeling van spoedeisende geneeskunde voor kinderen op de grotendeels door haar ontwikkelde KinderSEH. Zij is oud-NVSHA voorzitter.

%d bloggers like this: