ISALA

Ziekenhuis en SEH

Isala is een groot perifeer opleidingsziekenhuis, dat is aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft een fors adherentiegebied, en jaarlijks bezoeken zo’n 42.000 patiënten onze twee SEH-lokaties. Lokatie Zwolle is het Level 1 Traumacentrum van de regio, en de plek waar complexe, tertiaire zorg geconcentreerd is. Lokatie Diaconessenhuis Meppel is een kleiner lokaal ziekenhuis, waar basis-spoedzorg dicht bij de mensen wordt verzorgd.

Naast patiëntenzorg staan bij Isala opleiding en onderwijs hoog in het vaandel. Wij leiden, naast Fellows, onder meer SEH-artsen, Physician Assistants, huisartsen, semi-artsen en co-assistenten op. Wekelijks is er een in situ trauma-simulatie met het volledige traumateam, en regelmatig worden ketensims georganiseerd. De SEH-arts geeft leiding aan het traumateam, in goede samenwerking met onze collega-specialisten.

Patiëntenzorg

Op de werkvloer coördineert de SEH-arts de patiëntenstroom, in nauwe samenwerking met de verpleegkundig coördinator. Hierdoor verloopt de behandeling van patiënten op onze afdeling rustig en beheerst. Onze SEH heeft een vanzelfsprekende, zelfstandige positie, gedragen door de andere vakgroepen.

De SEH is, als onderdeel van het Isala Acute Zorg- en Traumacentrum, één van de speerpunten van Isala. Samen met collega’s van andere specialismen borgen wij de complexe spoedzorg in de regio en daarbuiten.

Vakgroep

Wij hebben een ambitieuze, breed gedifferentieerde Vakgroep Spoedeisende Geneeskunde. Tot onze specifieke interesses en competenties behoren spoedechografie, toxicologie, prehospitale zorg, CRM, wetenschap, en management. De bekende website fanofEM wordt mede onderhouden door SEH-artsen uit onze Vakgroep, en ontvangt vanuit ons ziekenhuis een voortdurende stroom aan input. Veel Vakgroepleden zijn instructeurs voor nationale en internationale cursussen. Al deze expertise kan worden ingezet om specifieke leerdoelen van Fellows te behalen.

Onze Vakgroepleden hebben een duidelijke visie op Spoedeisende Geneeskunde, een enthousiaste en gastvrije houding, en werken prettig samen met alle collega’s op de werkvloer. Door overlappende diensten hebben we op de vloer veel onderling contact en houden we elkaar scherp. Wij zijn volwaardig lid van de Medische Staf.

Begeleiding Fellowship

Het Fellowship wordt binnen Isala gecoördineerd door:

Sander Manders MD FACEM FRCEM

SEH-arts KNMG en Fellow-opleider

Sander werkte na zijn Nederlandse opleiding tot SEH-arts meer dan 12 jaar in Australië, waar hij de ACEM-opleiding tot Emergency Physician voltooide. Naast een speciale interesse in prehospitale geneeskunde heeft hij altijd een voorliefde gehad voor medische educatie. Hij is één van de oprichters en drijvende krachten achter de EM-Masterclass. In 2019 sloot hij zijn buitenland-avontuur af in Engeland en kwam daarna werken in Isala, met onder meer als doel om het Fellowship nader vorm te geven. In de functie van Educational Director geeft hij input aan alle vormen van opleiding en onderwijs binnen de SEH.

Jeroen Veldhuis MD EBCEM

SEH-arts KNMG

Jeroen is in Isala opgeleid tot SEH-arts. Hij heeft een specifieke interesse in opleiden en lifelong learning.

Toen in 2017 het Fellowship in het OLVG van start ging, was Jeroen er als de kippen bij om als eerste Fellow deel uit te maken van dit project. Vanwege deze ervaring kent hij het Fellowship dus ook vanuit de ogen van een Fellow, en is hij uitstekend geplaatst om nu binnen Isala bij te dragen aan het verdere succes van het Fellowship.

Stad en regio Zwolle

Zwolle is een moderne Hanzestad met 130.000 inwoners, die veel te bieden heeft op het gebied van cultuur, onderwijs en sport. De regio is economisch sterk, en door de centrale ligging vormt de stad Zwolle het scharnierpunt tussen het westen en het noorden van ons land. Amsterdam en Utrecht liggen op ongeveer een uur afstand, en dat is even dichtbij als Groningen en Arnhem. Een mooie introductie tot de stad Zwolle bekijk je hier.

%d bloggers like this: