Het Netwerk

Het Fellowship netwerk, streeft naar een intensieve samenwerking waarmee de kwaliteit en het ambitieniveau van de aangeboden fellowships een duidelijk niveau behalen.  Dit doen we onder meer door het hebben van een gezamenlijk opleidingsplan, een gedeelde visie over het organiseren van het fellowship, door elkaar van feedback te voorzien en door betrouwbaar bestuur. Kennis en expertise t.a.v. medische verdieping en coaching worden gedeeld. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van de fellow dagen.

Reglement Fellowship Netwerk

oost.jpgisala-zwolle-5.jpg

%d bloggers like this: