ETZ

Ziekenhuis en SEH

Het ETZ heeft als groot perifeer Samenwerkend Topklinisch (STZ) ziekenhuis een lokale functie, maar daarnaast biedt het regio overstijgende zorg voor verschillende vakgebieden. Voor neurochirurgie is het een tertiair verwijscentrum.

We behoren tot de grootste SEH’s van Nederland en ontvangen gemiddeld 52.000 patiënten per jaar. Het ETZ heeft twee locaties, waarbij de acute zorg zich concentreert op locatie Elisabeth en waarbij zich op locatie TweeSteden geen spoedeisende hulp meer bevindt. Op locatie TweeSteden bevindt zich de Eerste Hart Hulp met PCI functie. 

Onze vakgroep heeft een rol in het waarborgen van de acute zorg in het TweeSteden ziekenhuis, echter gezien de voortschrijdende lateralisatie van specialismen met concentratie van acute zorg op locatie Elisabeth is dit een rol die mogelijk van vorm zal gaan veranderen.

Wel is het streven de EHH in de toekomst integraal deel te laten uitmaken van de Spoedeisende Hulp, waar de SEH-arts een centrale rol zal spelen in de acute opvang en behandeling van deze patiënten.

Het ETZ is level 1 Traumacentrum en Neurocentrum voor de regio. De SEH-arts is lid van het traumateam en altijd ‘hands-on’ betrokken bij alle triage-categorie 1 en 2 patiënten op de SEH.

De SEH is een zelfstandig opererende unit met eigen organisatorisch hoofd en eigen toegewijd verpleegkundig team.

De SEH-artsen zijn volwaardig lid van de medische staf en lid van meerdere ziekenhuiscommissies. 

seh

Als Fellow SEG werk je in een grote vakgroep met veel (>20) enthousiaste collega’s. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg op de SEH en medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van AIOS SEG, ANIO’s, HAIO’s, PA-ers en coassistenten. Naast het leveren van basiszorg op de SEH lever je complexe zorg in de vorm van het geven van regionale anesthesie, verrichten van spoedechografie, airway management en de opvang van reanimatie patiënten. 

 Je hebt een rol in bedside teaching en draait mee in het onderwijsprogramma van de ANIOS. Je helpt de kwaliteit van zorg hoog te houden en waar nodig te verbeteren. 

Vakgroep 

De vakgroep SEH is een grote vakgroep met ervaren SEH artsen. Door de opzet van de diensten is er veel contact met collega’s op de vloer en zo dient de vakgroep als rolmodel voor elkaar. Groei in kennis en kunde van de vakgroep leden is en blijft een duidelijk aandacht en speerpunt van de vakgroep SEG Tilburg. Er is specifieke expertise in huis op het gebied van traumatologie,  critical care, prehospitale zorg en spoedechografie. \

Fellowshipbegeleiding

Ivo van Ek, SEH -arts KNMG

ivo-van-ek

Het Elisabeth Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis waar ik als arts ben begonnen op de spoedeisende hulp. Hier was een enthousiaste groep artsen aan het praten over de SEH als vak, als losstaand specialisme, iets wat ik tot die tijd zelf niet had overwogen. In deze eerste jaren werd ook ik gegrepen door de energie die er rondging en ben gestart met de opleiding SEH. De opleiding stond nog in de beginfase en als onderdeel van de training ben ik naar Australië vertrokken om meer ervaring op te doen. Mijn avontuur in Australië duurde iets langer dan het beoogde jaar en 12 jaar later ben ik teruggekeerd in Tilburg om wederom te werken op de SEH van het ETZ, nu met een bulk van ervaring binnen diversiteit van de acute geneeskunde. Terug in Nederland voel ik me op mijn plek, ik ben nu Opleider SEG in Tilburg, lid van het dagelijks bestuur en plaatsvervangend opleider voor het Fellowship SEG. Het Fellowship voor de SEG is een belangrijke stap die de beginnende SEH arts meer houvast en richting kan bieden in de vele facetten die spoedeisende geneeskunde heet.

Marion Schaap, SEH-arts KNMG

Schaap Marion SEH arts-2747

Na mijn geneeskundestudie in Antwerpen ben ik in opleiding geweest als orthopedisch chirurg. Na 4 jaar ben ik overgestapt naar de leukste en meest dynamische afdeling in het ziekenhuis.

Ik ben in Tilburg opgeleid tot SEH-arts KNMG en werk daar nu meer dan 10 jaar met veel plezier. Het is natuurlijk niet vreemd dat mijn affiniteit ligt bij trauma, simulatie training en CRM. Verder ben ik supervisor voor de spoedechografie en prober ik zoveel als mogelijk op de vloer op te leiden. Naast fellowopleider ben ik lid van het dagelijks bestuur en vakgroepvoorziter.\

%d bloggers like this: