Opleidingsplan

image.png

In verschillende ziekenhuizen worden fellows opgeleid volgens een vastgesteld opleidingsplan. Dit plan garandeert dat op alle locaties fellows volgens de zelfde standaard worden opgeleid.

Download hier het fellowship opleidingsplan

Een fellowship doe je niet alleen. Samen met je mede fellow’s wordt je intensief gecoached tijdens coachingsdiensten. Op zo’n dag worden leerdoelen benoemd en besproken. Met je coach werk je 1:1 aan verbetering en verdieping.  Een coachingsdienst verloopt volgens een format.

Coachingsdienst

Je opleiders en coaches gebruiken Case based discussions, in eerste instantie om duidelijk te maken hoe ver verdieping zal moeten gaan, en in tweede instantie om te kijken of het gelukt is dat niveau te halen. Het nabespreken van casus waarin je zelf belangrijke beslissingen genomen hebt, maakt het mogelijk de verdieping te vinden waar tijdens de gewone diensten vaak te weinig tijd voor is.

CBD Formulier voor Fellows in CBD formulier WORD  / CBD formulier in PDF

%d bloggers like this: